Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty

kursy ósmoklasisty

Terminy odbywania się kursów dla ósmoklasistów:

W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy spotkania roczne – 52 godziny lekcyjne od ostatniego tygodnia września do połowy maja 2022.

Sumienna nauka w szkole to nie wszystko. Przed pisaniem testów państwowych, warto zadbać również o utrwalenie zdobytej już wiedzy. Osoby, które potrzebują w tym wsparcia doświadczonego grona pedagogicznego, mogą zapisać się na spotkania w naszej szkole prywatnej w Warszawie na Targówku.

Rozwijaj się razem z nami!

Zapraszamy na kursy przygotowawcze do egzaminu dla ósmoklasistów z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Szkolenia na Wyspie JP2 zapewnią Ci doskonałe przygotowanie do egzaminu końcowego. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły zdają go na bardzo wysokim poziomie, co zapewnia im miejsca w wymarzonych szkołach.

Niezależnie od Twoich zainteresowań i pasji, które chcesz rozwijać w kolejnych latach edukacji, poprawnie zdany test państwowy może być kluczowy dla wyboru odpowiedniej placówki oświatowej. Dlatego nie zwlekaj i zadbaj w tym roku o swoją przyszłość oraz ugruntowanie wiedzy, zdobytej przez pierwsze osiem lat nauki w szkole podstawowej.

Sposoby prowadzenia lekcji

Nasi nauczyciele wykorzystują różne metody nauczania, aby przekazać wiedzę w sposób interesujący i jasny dla wszystkich uczestników. Kameralne grupy ósmoklasistów na kursach przygotowawczych liczą maksymalnie 10 osób. Sprzyja to pogłębianiu szczególnie nurtujących ich tematów i zagadnień oraz poświęcenia czasu indywidualnym potrzebom podopiecznych. Zachęcamy ich również do współpracy i budowania trwałych, wspierających więzi między sobą, które pomagają w systematycznej nauce i zachęcają do regularnego uczestniczenia w zajęciach.

Podczas kursów dla ósmoklasistów:

 • poznasz wymagania egzaminacyjne,
 • poznasz kryteria oceniania prac,
 • rozwiążesz wiele zadań egzaminacyjnych.

Na kursach przygotowawczych Wyspa JP2:

 • utrwalamy wiedzę i umiejętności z podstawy programowej,
 • wspólnie wykonujemy zadania i ćwiczenia,
 • zwracamy uwagę na dostosowanie odpowiedzi do klucza rozwiązań,
 • pracujemy mądrze! Stosujemy techniki pamięciowe, planujemy powtórki, wyrabiamy nawyki, kontrolujemy postępy,
 • intensywnie przerabiamy najważniejsze zagadnienia na arkuszach i zadaniach CKE,
 • omawiamy błędy, komentujemy rozwiązania,
 • piszemy próbny egzamin ósmoklasisty.

Język angielski

Grupa 1 - Wtorek godz. 18.00
Grupa 2 (online) - Środa godz. 19.30
 • tworzymy dłuższe wypowiedzi pisemne,
 • ćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
 • powtarzamy zagadnienia gramatyczne,
 • uczymy się jak rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.

Język polski

Czwartek godz. 17.00
 • powtarzamy treść i problematykę lektur obowiązkowych,
 • podnosimy swoje zdolności literackie, 
 • porządkujemy swoją wiedzę kulturową i językową,
 • piszemy wypracowania, zwracając uwagę na dobór argumentów.

Matematyka

Grupa 1 - Piątek godz. 16.30
Grupa 2 - Piątek godz. 18.15
 • doskonalimy swoje umiejętności rozwiązywania zadań otwartych
 •  stosujemy poznane wzory,
 • powtarzamy różne metody
 • ćwiczymy sprawność rachunkową i sposób zapisu argumentacji.

Grupy od 8 do 10 osób

Nasza niepubliczna szkoła w Warszawie sprzyja każdej osobie, bez względu na jej umiejętności przyswajania wiedzy. Na kursach dla ósmoklasistów chętnie też dostosowujemy program kursu do potrzeb i tempa pracy uczestników, mających większe problemy z niektórymi elementami egzaminu końcowego, np. matematyką, ortografią czy pisaniem w języku obcym. Na każdym spotkaniu szlifujemy zdobytą dotąd wiedzę i ją systematyzujemy.

Opłaty

Opłata za jeden kurs wynosi 1450 zł. Istnieje możliwość opłaty jednorazowej lub w 2 ratach po 725 zł.

Zniżki:

 • 10%  za każdy kolejny kurs
 • 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Nr konta 19 1090 1447 0000 0001 4425 1612w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz przedmiot. Wystawiamy FV.