Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty

W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy spotkania roczne – 52 godziny lekcyjne od ostatniego tygodnia września do połowy maja 2024.

Sumienna nauka w szkole to nie wszystko. Przed pisaniem testów państwowych, warto zadbać również o utrwalenie zdobytej już wiedzy. Osoby, które potrzebują w tym wsparcia doświadczonego grona pedagogicznego, mogą zapisać się na spotkania w naszej szkole prywatnej w Warszawie na Targówku.

Rozwijaj się razem z nami!

Zapraszamy na kursy przygotowawcze do egzaminu dla ósmoklasistów z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Szkolenia na Wyspie JP2 zapewnią Ci doskonałe przygotowanie do egzaminu końcowego. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły zdają go na bardzo wysokim poziomie, co zapewnia im miejsca w wymarzonych szkołach.

Niezależnie od Twoich zainteresowań i pasji, które chcesz rozwijać w kolejnych latach edukacji, poprawnie zdany test państwowy może być kluczowy dla wyboru odpowiedniej placówki oświatowej. Dlatego nie zwlekaj i zadbaj w tym roku o swoją przyszłość oraz ugruntowanie wiedzy, zdobytej przez pierwsze osiem lat nauki w szkole podstawowej.

Podczas kursów dla ósmoklasistów:

 • poznasz wymagania egzaminacyjne,
 • poznasz kryteria oceniania prac,
 • rozwiążesz wiele zadań egzaminacyjnych.

Na kursach przygotowawczych Wyspa JP2:

 • utrwalamy wiedzę i umiejętności z podstawy programowej,
 • wspólnie wykonujemy zadania i ćwiczenia,
 • zwracamy uwagę na dostosowanie odpowiedzi do klucza rozwiązań,
 • pracujemy mądrze! Stosujemy techniki pamięciowe, planujemy powtórki, wyrabiamy nawyki, kontrolujemy postępy,
 • intensywnie przerabiamy najważniejsze zagadnienia na arkuszach i zadaniach CKE,
 • omawiamy błędy, komentujemy rozwiązania,
 • piszemy próbny egzamin ósmoklasisty.

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego:

Wtorek godz. 17.45 - 19.25
 • tworzymy dłuższe wypowiedzi pisemne,
 • ćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
 • powtarzamy zagadnienia gramatyczne,
 • uczymy się jak rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego:

Środa godz. 16.40 - 18.25
 • powtarzamy treść i problematykę lektur obowiązkowych,
 • podnosimy swoje zdolności literackie, 
 • porządkujemy swoją wiedzę kulturową i językową,
 • piszemy wypracowania, zwracając uwagę na dobór argumentów.

Kurs przygotowujący do egzaminu z matematyki:

Poniedziałek godz. 18.00 - 19.45
 • doskonalimy swoje umiejętności rozwiązywania zadań otwartych
 •  stosujemy poznane wzory,
 • powtarzamy różne metody
 • ćwiczymy sprawność rachunkową i sposób zapisu argumentacji.

Grupy od 8 do 12 osób

Nasza Niepubliczna Szkoła w Warszawie sprzyja każdej osobie, bez względu na jej umiejętności przyswajania wiedzy. Na kursach dla ósmoklasistów chętnie też dostosowujemy program kursu do potrzeb i tempa pracy uczestników, mających większe problemy z niektórymi elementami egzaminu końcowego, np. matematyką, ortografią czy pisaniem w języku obcym. Na każdym spotkaniu szlifujemy zdobytą dotąd wiedzę i ją systematyzujemy.

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024:

Płatność w 8 ratach po 215 zł lub 2 ratach po 860 zł.

Zniżki:

 • 10%  za każdy kolejny kurs
 • 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Zniżki się nie sumują.

Nr konta  na które należy dokonywać płatności za kurs:

19 1090 1447 0000 0001 4425 1612

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz przedmiot. Wystawiamy FV.  215

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

  Rodzaj kursu:

  Rok szkolny:

  Karta Dużej Rodziny:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Wyspa JP2 w celach związanych z organizacją zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.