Origami

to sztuka składania papieru. Na poniedziałkowych zajęciach uczniowie składają formy płaskie i przestrzenne z rozmaitych płaszczyzn papieru z kwadratu, prostokąta, trójkąta i koła m.in. figurki zwierząt, ozdoby kartek okolicznościowych i składanki modułowe. Na zajęciach piątkowych w ramach papieroplastyki, uczniowie wykonują zabawki i ozdoby z papieru przez składanie (origami), wycinanie (kirigami) i skręcanie (quilling). Zajęcia rozwijają samodzielność i aktywność twórczą, koordynację i skupienie oraz utrwalają orientację w przestrzeni. 

Koło języka hiszpańskiego

celem koła jest rozwijanie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego poprzez gry edukacyjne oraz rozmowy w parach i grupach.

Chór szkolny

ma na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez naukę pieśni, piosenek patriotycznych czy muzyki rozrywkowej. Wszystko to odbywa się w dobrej i przyjaznej atmosferze przy akompaniamencie instrumentów.

Koło matematyczne

prowadzone jest dla dwóch grup: klasy 4, 5, 6 oraz klasy 7, 8 i LO. Na zajęciach uczniowie zajmują się przygotowywaniem do konkursów i olimpiad.  Rozwiązywane są m. in. zadania konkursowe z lat ubiegłych. Istnieje także możliwość utrwalania bieżącego materiału. 

Rysunek i malarstwo

główną ideą zajęć jest realizacja  zadań plastycznych w oparciu o wybrane zagadnienia z historii sztuki. Celem jest tworzenie ciekawych prac plastycznych i poszerzanie wiedzy teoretycznej. Materiałami pomocniczymi są reprodukcje obrazów, albumy, materiały internetowe. Dzieci pracują z wyobraźni, własnoręcznie wykonanych szkiców bądź obserwacji natury. Najczęściej wykorzystywaną techniką jest rysunek i malarstwo.

Pinpong