Od najbliższego poniedziałku 05.09.2022 r. uruchamiamy nowy system zamawiania obiadów w naszej szkole.
Obiady będzie można zamawiać poprzez aplikację zamowposilek.pl.
Więcej szczegółów wraz instrukcją jak się zarejestrować i korzystać z aplikacji znajduje się tutaj