Misja WyspyJP2:

Kształtujemy uczniów w oparciu o wartości chrześcijańskie, rzetelną naukę i kontakt z przyrodą. 

Inspirujemy dzieci i młodzież do odpowiedzialnych zadań dając im przykład dobrego życia jak nauczał nas Jan Paweł II.

Misja Wyspy JP2

Wizja WyspyJP2:

Wyspa JP2 będzie wyróżniającą się w Warszawie i okolicach placówką oświatową (Wspólnot jednego Ducha) o najwyższych standardach jakościowych kadry nauczycielskiej, opartej na formacji duchowej, merytorycznej, nastawionej na wszechstronny, kreatywny rozwój uczniów oraz harmonijną współpracę z rodzicami.

Niepubliczne Gimnazjum  Wyspa JP2 powstało w 2012 roku. W wyniku reformy edukacji w 2017 roku zostało przekształcone w Szkołę Podstawową. To miejsce, które wyróżnia się rzetelnością i solidnością w morzu przeciętności.

Szkoła Podstawowa „Wyspa JP2” to edukacja na wysokim poziomie oraz wsparcie w procesie wychowania w duchu wartości katolickich. To wyspa skarbów, którymi są nasi Uczniowie. Naszą pasją jest praca z młodzieżą i na rzecz młodych! Wiemy, co młodzież lubi, co ją pociąga, jak do niej dotrzeć i jak z nią pracować. W budowaniu koncepcji dobrej i ciekawej szkoły pomogły nam dwie osoby:

  • Józef z Nazaretu – mistrz w wychowaniu i pracy
  • Karol Wojtyła – mistrz w nauce i wierze