Na Wyspie stworzyliśmy warunki do maksymalnego wykorzystania możliwości i talentów naszych uczniów.

Stawiamy na małe klasy maksymalnie do 16 osób. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu niezbędną pomoc w swoim rozwoju otrzymują uczniowie zdolni, jak i młodzież przeżywająca trudności w rozwinięciu skrzydeł. Dzięki temu nasi uczniowie od lat uzyskują bardzo dobre wyniki.

Nauczyciele Wyspy JP2 są przede wszystkim przewodnikami życia. Naszym celem jest prowadzenie młodego człowieka do samodzielności i logicznego myślenia, dążymy do tego, by konkretna wiedza i spotkanie z nami zaowocowało mądrym życiem.