Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę w zakresie działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Organizator przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, w którym wzięła nasza szkoła.

Poznaj Polskę