Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Nasze liceum bierze udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Już niedługo nasi licealiści ruszą, by odkrywać niesamowite ślady polskiej historii w naszej Ojczyźnie.

Poznaj Polskę Liceum Wyspa Jp2