Liceum Ogólnokształcące Wyspa JP2

Kompetencje przyszłości

Zgodnie ze Statutem, Liceum Wyspa JP2 stawia na rozwój kompetencji kluczowych, zwanych również kompetencjami przyszłości lub kompetencjami jutra, poprzez stawianie ciągle nowych i ambitnych wyzwań dla młodzieży.

Proces wychowawczy Szkoły opiera się również na rozwoju kompetencji przyszłości, które szkoła będzie wzmacniać na wycieczkach krajoznawczych i zagranicznych. Uczniowie będą się uczyć kreatywności i odpowiedzialności stając się organizatorem, przewodnikiem i „menagerem” aktywnego wypoczynku.

Ewaluacji kompetencji przyszłości podlegają uczniowie i pracownicy pedagogiczni.

Kompetencje kluczowe Wyspa JP2
W szczególności Szkoła ma za zadanie rozwijać kompetencje przyszłości poprzez:
 • kształcenie i wychowanie młodzieży, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie, zgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi
 • kierowanie samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce i sporcie
 • umożliwianie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego kładąc nacisk na:
 1. kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
 2. kształcenie umiejętności współżycia w zespole,
 3. korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
 4. kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych poglądów,
 5. rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
 6. współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,
 7. poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
 8. rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania.
Zapraszamy do obejrzenia Webinaru na temat kompetencji przyszłości w szkole ponadpodstawowej: