Liceum Ogólnokształcące Wyspa JP2

Misja i wizja

Nasza szkoła istnieje od 2013 r. Początkowo funkcjonowała jako gimnazjum a w ramach reformy edukacji została przekształcona w szkołę podstawową. W 2019 r. powstało także Liceum Ogólnokształcące. Jest to miejsce, które wyróżnia się rzetelnością i solidnością w morzu przeciętności.

Liceum „Wyspa JP2” to edukacja na wysokim poziomie oraz wsparcie w procesie wychowania w duchu wartości katolickich. To wyspa skarbów, którymi są nasi Uczniowie. Naszą pasją jest praca z młodzieżą i na rzecz młodych! Wiemy, co młodzież lubi, co ją pociąga, jak do niej dotrzeć i jak z nią pracować.

W budowaniu koncepcji dobrej i ciekawej szkoły pomogły nam dwie osoby:
Józef z Nazaretu – mistrz w wychowaniu i pracy
Karol Wojtyła – mistrz w nauce i wierze.

Misja szkoły „Wyspa JP2”

Kształtujemy uczniów w oparciu o wartości chrześcijańskie, rzetelną naukę i kontakt z przyrodą.

Inspirujemy dzieci i młodzież do odpowiedzialnych zadań, dając im przykład dobrego życia, jak nas nauczał Jan Paweł II.

Wizja Wyspy

Wyspa JP2 jest wyróżniającą się w Warszawie i okolicach placówką oświatową (Wspólnotą jednego Ducha) o najwyższych standardach jakościowych kadry nauczycielskiej, opartej na formacji duchowej, merytorycznej, nastawionej na wszechstronny, kreatywny rozwój uczniów oraz harmonijną współpracę z rodzicami.

Sylwetka absolwenta naszej szkoły

Nasz absolwent to człowiek z mocnymi podstawami wiary w Boga o ugruntowanym poczuciu wartości. To człowiek świadomie uczący się, kreatywny, rozwijający swoje pasje.