EDUKACJA DOMOWA

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy uczniom także możliwość realizacji obowiązku edukacyjnego poza szkołą.

Zgodnie z art. 37 par. 1 na wniosek rodziców dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Uczeń taki uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

Edukacja domowa dostępna jest dla naszych uczniów w dwóch wariantach: 

  1. podstawowym (bezpłatnym) oraz
  2. rozszerzonym (płatnym). 
Więcej informacji o ofercie uzyskają Państwo bezpośrednio w sekretariacie Szkoły. 

Nauczanie zdalne w czasie koronawirusa

Sytuacja z początku 2020 roku wymogła na nas wszystkich konieczność zmian i przystosowania się do nowej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa w dużej mierze dotknęła uczniów i nauczycieli, którzy musieli przestawić się na inny rodzaj nauczania. Edukacja online pozwoliła na realizację obowiązku szkolnego, na zdobywanie wiedzy i podążanie za programem nauczania bez konieczności wychodzenia z domu.

Wyspa JP 2 online

Dzięki naszej szybkiej reakcji na pandemię i powzięciu odpowiednich kroków, mogliśmy sprawnie wdrożyć nauczanie poprzez GSuite – Classroom. Pozwoliło nam to uniknąć przerwy w nauce naszych uczniów, z czym zmagało się wiele placówek. Postępy w nauce były stale monitorowane, a nasi podopieczni mogli łatwo nawiązać kontakt z nauczycielami czy pedagogiem (byli oni dostępni zarówno przez telefon i wiadomości email, jak i na Skype oraz Facebooku). Edukacja odbywała się głównie poprzez przygotowywanie przez uczniów projektów, co wymagało od nich większej samodyscypliny i zrozumienia materiału. Nasi ósmoklasiści zostali należycie przygotowani do egzaminu. Nie zabrakło również świętowania – mimo pandemii, zdalnie świętowaliśmy Dzień Papieski, Dzień z Wychowawcą czy rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Edukacja to nie tylko lekcje!

W ramach naszych zajęć online, konieczne było nie tylko wdrożenie odpowiedniego narzędzia i ustalenie sposobu nauki, ale również dopasowanie ilości zajęć do nowej codzienności w świecie pandemii. Zależało nam na tym, aby nasi uczniowie nie musieli spędzać całych dni przed monitorem, dlatego zadawaliśmy im również inne projekty. Wszystkie zajęcia planowaliśmy w przedziale godzin od 9:00 do 14:00 – uczniowie mieli maksymalnie cztery przedmioty dziennie, a przerabiany materiał musiał być dostosowany do możliwości czasowych. Z chęcią korzystaliśmy z materiałów zamieszczonych na platformie www.epodreczniki.pl i Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Uczyliśmy się również wraz z pasmami edukacyjnymi programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Pandemia i edukacja online

Dzięki naszemu systemowi, nasi uczniowie mogli cieszyć się nieprzerwaną nauka i brać udział w życiu szkolnym w sposób zdalny. W razie przedłużenia nauki online, jesteśmy gotowi na dalsze sprawne działanie w tym zakresie!