Język angielski

Język angielski

Sumienna nauka w szkole to nie wszystko. Przed pisaniem testów państwowych, warto zadbać również o utrwalenie zdobytej już wiedzy. Osoby, które potrzebują w tym wsparcia doświadczonego grona pedagogicznego, mogą zapisać się na spotkania w naszej szkole prywatnej w Warszawie na Targówku.

kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty

  Rodzaj kursu:

  Rok szkolny:

  Karta Dużej Rodziny:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Wyspa JP2 w celach związanych z organizacją zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

   

  PODCZAS KURSÓW DLA ÓSMOKLASISTÓW:

  • poznasz wymagania egzaminacyjne,
  • poznasz kryteria oceniania prac,
  • rozwiążesz wiele zadań egzaminacyjnych.

  NA KURSACH PRZYGOTOWAWCZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

  • utrwalamy wiedzę i umiejętności z podstawy programowej,
  • wspólnie wykonujemy zadania i ćwiczenia,
  • zwracamy uwagę na dostosowanie odpowiedzi do klucza rozwiązań,
  • pracujemy mądrze! Stosujemy techniki pamięciowe, planujemy powtórki, wyrabiamy nawyki, kontrolujemy postępy,
  • intensywnie przerabiamy najważniejsze zagadnienia na arkuszach i zadaniach CKE,
  • omawiamy błędy, komentujemy rozwiązania,
  • piszemy próbny egzamin ósmoklasisty,
  • tworzymy dłuższe wypowiedzi pisemne,
  • ćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej,
  • powtarzamy zagadnienia gramatyczne,
  • uczymy się jak rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.