Kursy maturalne

kurs przygotowawczy do matury Wyspa JP2

    Rodzaj kursu:

    Rok szkolny:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Wyspa JP2 w celach związanych z organizacją zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.