Kompetencje kluczowe

Zgodnie ze Statutem, Wyspa JP2 stawia na rozwój kompetencji kluczowych poprzez stawianie ciągle nowych i ambitnych wyzwań dla młodzieży.

Proces wychowawczy Szkoły opiera się również na rozwoju kompetencji kluczowych, które szkoła będzie wzmacniać na wycieczkach krajoznawczych i zagranicznych. Uczniowie będą się uczyć kreatywności i odpowiedzialności stając się organizatorem, przewodnikiem i „menagerem” aktywnego wypoczynku.

Ewaluacji kompetencji kluczowych podlegają uczniowie i pracownicy pedagogiczni.

W szczególności Szkoła ma za zadanie rozwijać kompetencje kluczowe poprzez:

* kształcenie i wychowanie młodzieży, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie, zgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi,

* kierowanie samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce i sporcie,

* umożliwianie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie,

* zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego kładąc nacisk na:

  1. świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,
  2. kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
  3. kształcenie umiejętności współżycia w zespole,
  4. korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
  5. kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych poglądów,
  6. rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
  7. współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,
  8. poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
  9. rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania.

Zapraszamy do obejrzenia Webinaru na temat kompetencji kluczowych w szkole ponadpodstawowej.