Trwa REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Warunki przyjęcia:
1.Średnia 4,0, zachowanie db (dla klas 4-8)

 1. Dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
  • Podanie o przyjęcie do szkoły;
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane);
  • Opinia z przedszkola (obligatoryjnie);
  • Opinie dotyczące dziecka wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (jeśli
  posiada);
  • Dowód wpłaty wpisowego
  • W przypadku rekrutacji do klas 2-8 szkoły podstawowej: kopia ostatniego świadectwa
  szkolnego, kopia ocen semestralnych, opinia wychowawcy klasy, opinie z poradni
  psychologiczno-pedagogicznej
 2. Rozmowa kwalifikacyjna rodziców oraz dziecka z komisją rekrutacyjną.

Prosimy o telefoniczne zarezerwowanie terminu rozmowy kwalifikacyjnej pod numerem:
789-340-135.
POBIERZ PODANIE

Formularz zgłoszeniowy