Rzetelna nauka:

Na Wyspie stworzyliśmy warunki do maksymalnego wykorzystania przez uczniów swoich możliwości i talentów. Stawiamy na małe klasy: maksymalnie do 16 osób. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu niezbędną pomoc w swoim rozwoju otrzymają zarówno uczniowie zdolni jak i młodzież przeżywająca trudności w rozwinięciu skrzydeł.

Lubimy: porządek, wysoką kulturę i rzetelną pracę na lekcji. To umożliwia naszym uczniom efektywną edukację oraz rozwój i kształtowanie własnej osobowości.

Poza realizacją podstawy programowej nasi uczniowie mają rozszerzony język polski, matematykę oraz język angielski.

Przyjazny klimat:

To bezpieczeństwo i życzliwa, rodzinna atmosfera będąca wynikiem zarówno kameralności szkoły jak i bliskich relacji między szkołą, a domem. Wzajemne więzi zacieśniają się w trakcie wycieczek, m.in. na „zielone szkoły”, a także podczas rodzinnych spotkań świątecznych, czy wspólnych wyjść do teatru.

Realizujemy model wychowania, w którym rolę pierwszych wychowawców spełniają rodzice, a nauczyciele ich w tym czynnie wspierają. W pracy z uczniami przyświeca nam zasada „kochać i wymagać”.

Dzięki byciu małą społecznością oraz funkcjonowaniu dziennika elektronicznego nasza szkoła zapewnia lepszą kontrolę oraz szybszą reakcję w przypadku zaistnienia negatywnych postaw.

Rozwój duchowy:

Stawiamy na wychowanie w duchu wartości katolickich. Pragniemy umożliwić młodemu człowiekowi rozbudzenie i zaspokajanie duchowych pragnień tkwiących w człowieku.

Wśród naszych propozycji stałymi działaniami są:

  • Jutrznia – raz w tygodniu spotkamy się przy psalmie, ciastku i herbacie
  • Szkoła Modlitwy – w I piątki miesiąca spotykamy się w zaprzyjaźnionej pobliskiej parafii, gdzie ksiądz proboszcz i wielu innych kapłanów przybliżają nam Boga od podszewki, a uczniowie mają możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
  • Dni skupienia – dwa razy w roku, podczas Adwentu i Wielkiego Postu, nasi uczniowie wypływają na głębię: młodzież uczestniczy w trzydniowych rekolekcjach, podczas których na warsztatach, adoracji, wycieczkach i innych przygotowanych zajęciach, ma szansę na refleksję i pogłębienie swego życia duchowego.

Wyprawy sportowe:

Biorąc przykład z naszego Mistrza – Karola Wojtyły – chcemy nie tylko przekazywać wiedzę i zasady życiowe, ale pomagać w osobistym rozwoju poprzez „BYCIE Z UCZNIEM” – poza murami szkoły, podczas doświadczania pozaszkolnej rzeczywistości, w trakcie wypraw, zmagań sportowych, poznawania swoich granic.

W ramach WF-u alternatywnego raz w miesiącu w sobotę organizowane są zajęcia lub wyprawy sportowe, bardzo często z udziałem ojców lub całych rodzin. Nasi uczniowie chodzą po górach, biegają na nartach, biorą udział w spływach kajakowych i rajdach rowerowych „Za Papieżem na rowerze”. Odkrywają w ten sposób piękno przyrody, wartość ojczyzny oraz… samych siebie.