W szkole Wyspa JP2 używamy dziennika elektronicznego Librus. Aby się w nim zalogować należy wejść na stronę https://synergia.librus.pl

Każdy rodzic otrzymuje dane do logowania od wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły i loguje się na stronie według instrukcji .

Instrukcja logowania do platformy Librus

  1. Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres https://portal.librus.pl/rodzina.
  2. Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj.

  3. Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole.