Program wychowawczy w szkołach Wyspa JP2:

życie w zgodzie ze sobą, rozpoznanie i rozwijanie talentów

życie w zgodzie z otoczeniem i drugim człowiekiem

Program wychowawczy Wyspa JP2

praca nad nawykami i kompetencjami

rozwój duchowy oraz poznanie siebie samego rozwijanie umiejętności społecznych

życie w zgodzie z naturą i rozwój fizyczny

realizujemy nasz program wychowawczy poprzez tutoring i kształtowanie dobrych nawyków u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat

realizujemy nasz program wychowawczy poprzez coaching i wypracowanie kompetencji kluczowych