Czym jest tutoring?

Tutoring jest to indywidualna praca z uczniem, oparta na wzajemnym szacunku, wynikającym z godności człowieka, polegająca na współpracy uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Tutor zwraca uwagę na mocne strony ucznia, pomaga je odkryć oraz uświadomić potrzebę ich rozwijania. Potrafi pokierować jego integralnym rozwojem, dobrze rozpoznać jego potencjał i wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego. Potrafi zmotywować do długotrwałej współpracy i znajduje w tym radość. Towarzyszy uczniowi w pracy nad charakterem, nad nawykami i kompetencjami.

Jego zadaniem nie jest narzucanie czegokolwiek wbrew rodzicom, ale współpraca. Celem takiej pracy wychowawczej jest wspieranie Rodziców. To przestrzeń, gdzie mogą konsultować wyzwania problemy wychowawcze, dzielić się swoimi obawami, a przede wszystkim uzyskać pomoc.

Jak wygląda tutoring na Wyspie?

Proces nauki zdalnej pokazał jak szybko uczeń znika za kamerą i staje się nieobecny. Jako szkoła z wartościami chcemy wyjść naprzeciw wyzwaniom czasu i mieć indywidualny kontakt z naszymi uczniami. Z tego powodu  wprowadziliśmy do naszej szkoły metodę pracy wychowawczej z uczniem jaką jest tutoring. Programem tym zostały objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej i liceum. 

Tutorami są nauczyciele z naszej szkoły, głównie wychowawcy klas. JPod opieką nauczyciela- przewodnika jest nie więcej niż dziesięć osób. Nauczyciel spotyka się dwa, trzy razy w semestrze ze swoim podopiecznym na dłuższą rozmowę.

Na początku uczeń z pomocą tutora stawia sobie cel, jaki ma zamiar osiągnąć. Następnie na kolejnych spotkaniach rozmawiają o postępie zarówno edukacyjnym jak i tym, który dotyczy zainteresowań pozaszkolnych.

Tutor zwraca uwagę na mocne strony ucznia, pomaga je odkryć oraz uświadomić potrzebę ich rozwijania. 

NAWYKI - wyzwanie na każdy miesiąc

  1. Odpowiedzialność
  2. Umiarkowanie
  3. Porządek
  4. Męstwo
  5. Posłuszeństwo
  6. Cierpliwość
  7. Wytrwałość
  8. Hojność
  9. Przyjaźń
  10. Optymizm