Jako uczeń szkoły podstawowej na Wyspie:

  • znam swoje mocne i słabe strony
  • umiem obserwować, analizować i wyciągać wnioski
  • znam język angielski
  • jestem kreatywny i otwarty na innych
  • wiem, jak się uczyć
  • potrafię być częścią zespołu
  • należę do społeczności Wyspy JP2
  • pracuję nad charakterem
Sylwetka Wyspiarza Szkoła Podstawowa