Nasi uczniowie poznają różne formy edukacji:

  • autoewaluacja
  • ocena koleżeńska
  • debata oksfordzka
  • lekcja odwrócona
  • projekty – goście, specjaliści z różnych dziedzin
  • warsztaty międzykulturowe
  • kompetencje kluczowe
  • role playing

Chcemy nie tylko przekazywać wiedzę i zasady życiowe, ale pomagać w osobistym rozwoju poprzez „BYCIE Z UCZNIEM” – poza murami szkoły, podczas doświadczania pozaszkolnej rzeczywistości, w trakcie wypraw, zmagań sportowych, poznawania swoich granic. W ramach WF-u alternatywnego raz w miesiącu w sobotę organizowane są zajęcia lub wyprawy sportowe, bardzo często z udziałem ojców lub całych rodzin. Nasi uczniowie chodzą po górach, biegają na nartach, biorą udział w spływach kajakowych i rajdach rowerowych „Za Papieżem na rowerze”. Odkrywają w ten sposób piękno przyrody, wartość ojczyzny oraz… samych siebie.

Kilka wspomnień z zajęć WF alternatywnego:

Spływ kajakowy
Rajd rowerowy "Za papieżem na rowerze"
Bieg na nartach
Rajd pieszy "Szlakiem Kampinosu"