Nauczanie zdalne

Sytuacja z początku 2020 roku wymogła na nas wszystkich konieczność zmian i przystosowania się do nowej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa w dużej mierze dotknęła uczniów i nauczycieli, którzy musieli przestawić się na inny rodzaj nauczania. Edukacja online pozwoliła na realizację obowiązku szkolnego, na zdobywanie wiedzy i podążanie za programem nauczania bez konieczności wychodzenia z domu.

Wyspa JP 2 online

Dzięki naszej szybkiej reakcji na pandemię i powzięciu odpowiednich kroków, mogliśmy sprawnie wdrożyć nauczanie poprzez GSuite – Classroom. Pozwoliło nam to uniknąć przerwy w nauce naszych uczniów, z czym zmagało się wiele placówek. Postępy w nauce były stale monitorowane, a nasi podopieczni mogli łatwo nawiązać kontakt z nauczycielami czy pedagogiem (byli oni dostępni zarówno przez telefon i wiadomości email, jak i na Skype oraz Facebooku). Edukacja odbywała się głównie poprzez przygotowywanie przez uczniów projektów, co wymagało od nich większej samodyscypliny i zrozumienia materiału. Nasi ósmoklasiści zostali należycie przygotowani do egzaminu. Nie zabrakło również świętowania – mimo pandemii, zdalnie świętowaliśmy Dzień Papieski, Dzień z Wychowawcą czy rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Edukacja to nie tylko lekcje!

W ramach naszych zajęć online, konieczne było nie tylko wdrożenie odpowiedniego narzędzia i ustalenie sposobu nauki, ale również dopasowanie ilości zajęć do nowej codzienności w świecie pandemii. Zależało nam na tym, aby nasi uczniowie nie musieli spędzać całych dni przed monitorem, dlatego zadawaliśmy im również inne projekty. Wszystkie zajęcia planowaliśmy w przedziale godzin od 9:00 do 14:00 – uczniowie mieli maksymalnie cztery przedmioty dziennie, a przerabiany materiał musiał być dostosowany do możliwości czasowych. Z chęcią korzystaliśmy z materiałów zamieszczonych na platformie www.epodreczniki.pl i Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Uczyliśmy się również wraz z pasmami edukacyjnymi programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Pandemia i edukacja online

Dzięki naszemu systemowi, nasi uczniowie mogli cieszyć się nieprzerwaną nauka i brać udział w życiu szkolnym w sposób zdalny. W razie przedłużenia nauki online, jesteśmy gotowi na dalsze sprawne działanie w tym zakresie!