Po lekcjach

pon

14.30-16.00
ORIGAMI
P.H.RÓŻKOWSKA

15.00 – 15.45
CHÓR SZKOLNY
P.A.GOŁASZEWSKA

wt

14.50-15.35
KOŁO JĘZYKA
HISZPAŃSKIEGO

śr

15.00 – 15.45
CHÓR SZKOLNY
P.A.GOŁASZEWSKA

czw

15.00-15.45
MALARSTWO I
RYSUNEK
P.P.BUKOWSKI

pt

14.05-14.50
KOŁO TEATRALNE
P.M.GRYZIŃSKA

14.05-14.50
KOŁO MATEMATYCZNE
STARSI
P.A.CICHOCKA

14.30-16.00
ORIGAMI
P.H.RÓŻKOWSKA

14.50-15.35
KOŁO HISTORYCZNE
P.K.TARNOPOLSKI