Dziennik elektroniczny

W szkole Wyspa JP2 używamy dziennika elektronicznego Librus. Aby się w nim zalogować należy wejść na stronę https://synergia.librus.pl

Każdy rodzic otrzymuje dane do logowania od wychowawcy klasy i loguje się na stronie według instrukcji .