forex trading logo

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Kalendarz

Pełny widok
Rekrutacja PDF Drukuj Email

Rozpoczęła się REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYSPA JP2

oraz

do klasy pierwszej DWUJĘZYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WYSPA JP2 
-
dla absolwentów ósmej klasy.

 

  

ZASADY REKRUTACJI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Warunki przyjęcia :

1.Średnia 4,0, zachowanie db (dla klas 2-8)

2. Dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
• Podanie o przyjęcie do szkoły;
• Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane);
• Opinia z przedszkola (obligatoryjnie);
• Opinie dotyczące dziecka wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (jeśli posiada);
• Dowód wpłaty wpisowego
• W przypadku rekrutacji do klas 2-8 szkoły podstawowej: kopia ostatniego świadectwa szkolnego, kopia ocen semestralnych, opinia wychowawcy klasy, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

3. Rozmowa kwalifikacyjna rodziców oraz dziecka z komisją rekrutacyjną.

 

TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH: 

- poniedziałki: 14.00-16.00
- wtorki: 8.15-10.00 oraz 15.00-16.00
- czwartki: 8.15-11.00

Prosimy o telefoniczne zarezerwowanie terminu: 789-340-135

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

  

ZASADY REKRUTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Planowane oddziały w roku szkolnym 2019/2020:

- klasa społeczno-geograficzna

przedmioty rozszerzone: j.polski, geografia, j.angielski 6 godzin j. angielskiego w tygodniu,

biologia, chemia, plastyka są nauczane dwujęzycznie w języku angielskim i polskim;

drugi język: hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: • język polski, • język angielski, • geografia, • religia

Przygotowaliśmy klasę o profilu społeczno-geograficznym w oparciu o 8 kompetencji kluczowych, które według raportów dotyczących przyszłości rynku pracy są coraz bardziej cenione przez pracodawców.

 

 

Rekrutacja wiosenna – Tryb konkursowy

 16.03.2019 – 26.04.2019

 

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 

rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora, wychowawcy klasy 1 z kandydatem i jego rodzicami

świadectwa ukończenia klasy 7 (co najmniej średnia 4,2)

ocen na świadectwie ukończenia klasy 7 z następującch przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, religia (co najmniej 4)

oceny co najmniej dobrej z zachowania na świadectwie ukończenia klasy 7

średniej ocen na pierwszy semestr w klasie 8 (co najmniej średnia 4)

ocen na pierwszy semestr w klasie 8 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, religia (co najmniej 4)

oceny co najmniej dobrej z zachowania na pierwszy semestr w klasie 8

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną.

 

PUNKTACJA I HARMONOGRAM REKRUTACJI WIOSENNEJ

 

 

II Rekrutacja uzupełniająca

 8.05.2019 – 26.06.2019

 

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 

rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły, wychowawcy klasy 1 z kandydatem i jego rodzicami;

świadectwa ukończenia klasy 8 (co najmniej średnia 4,0)

ocen na świadectwie ukończenia klasy 8 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, religia (co najmniej 4)

oceny co najmniej dobrej z zachowania na świadectwie ukończenia klasy 8

wyniki z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną.

 

PUNKTACJA I HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH: 

- poniedziałki: 14.00-16.00
- wtorki: 8.15-10.00 oraz 15.00-16.00
- piątki: 8.00-9.00

Prosimy o telefoniczne zarezerwowanie terminu: 789-340-135

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

OPŁATY NA WYSPIE JP2

 

 

KLASY 1-3

 

KLASY 4-8

 

LO

 

WPISOWE

800 ZŁ- PODSTAWOWE

400 ZŁ -Z KDR (ZNIŻKA 50%)

 

800 ZŁ- PODSTAWOWE

400 ZŁ -Z KDR (ZNIŻKA 50%)

 

800 ZŁ -PODSTAWOWE

640 ZŁ - 20% ZNIŻKI Z KDR

DLA UCZNIÓW WYSPY NIE MA WPISOWEGO

 

CZESNE

1180 ZŁ -PODSTAWOWE

944 ZŁ -ZNIŻKA 20% Z KDR LUB NA RODZEŃSTWO UCZĄCE SIĘ W SZKOLE

 

980 ZŁ -PODSTAWOWE

784 ZŁ - ZNIŻKA 20% Z KDR LUB NA RODZEŃSTWO UCZĄCE SIĘ W SZKOLE

 

730 ZŁ 

NIE MA ZNIŻEK NA CZESNE

 

 

 

 

Opłaty można uiszczać przelewem na nr konta:

Szkoła Podstawowa - 37 1090 1841 0000 0001 2096 5678 

Liceum Ogólnokształcące - 78 1090 1362 0000 0001 3335 5348

 

Wszelkie informacje pod numerem 789 340 135 
od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 - 16.00

 

 

 

Rekrutacja wiosenna – Tryb konkursowy

 16.03.2019 – 26.04.2019

 

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 

         rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora, wychowawcy klasy 1 z kandydatem i jego rodzicami

         świadectwa ukończenia klasy 7 (co najmniej średnia 4,2)

         ocen na świadectwie ukończenia klasy 7 z następującch przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, religia (co najmniej 4)

         oceny co najmniej dobrej z zachowania na świadectwie ukończenia klasy 7

         średniej ocen na pierwszy semestr w klasie 8 (co najmniej średnia 4)

         ocen na pierwszy semestr w klasie 8 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, religia (co najmniej 4)

         oceny co najmniej dobrej z zachowania na pierwszy semestr w klasie 8

 

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.