forex trading logo

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Kalendarz

Pełny widok
Statut PDF Drukuj Email

Wyciąg ze statutu:

 

Art. 4

1. Gimnazjum jest szkołą, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoła w szczególności kieruje się nauką Św. Papieża Jana Pawła II

 

Art. 7

1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego i mają być ukazywane przykładem życia przede wszystkim przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole.

(…)

3. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku własnego rozwoju. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane  - warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak i wychowawców.


Cały statut oraz wszelkie dokumenty dotyczące naszej szkoły są do wglądu w sekretariacie.

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................

 

 

Art. 4

1.Gimnazjum jest szkołą, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoła w szczególności kieruje się nauką bł. Papieża Jana Pawła II

Art. 7

1.Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego i mają być ukazywane przykładem życia
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.