kursy

Kursy ósmoklasisty na Wyspie JP2

Zapraszamy na kurs dla uczniów klas ósmych z języka polskiego, języka angielskiego imatematyki. Kursy na Wyspie JP2 zapewnią Ci doskonałe przygotowanie do egzaminów. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy końcowe na bardzo wysokim poziomie, co zapewnia im miejsca w wymarzonych szkołach.

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy kursy roczne  – 50 godzin lekcyjnych od 23 września 2019 do 8 kwietnia 2020 .

Na kursach ósmoklasisty nasi nauczyciele wykorzystują różne metody nauczania, aby przekazać wiedzę w sposób interesujący i jasny dla wszystkich uczestników.

Podczas kursów:

 • poznasz wymagania egzaminacyjne,
 • poznasz kryteria oceniania prac,
 • rozwiążesz wiele zadań egzaminacyjnych.

Na kursach Wyspa JP2:

 • Utrwalamy wiedzę i umiejętności objęte egzaminem w czasie wspólnie wykonywanych zadań i ćwiczeń, zwracamy uwagę na dostosowanie odpowiedzi do klucza rozwiązań.
 • Pracujemy mądrze! Stosujemy techniki pamięciowe, planujemy powtórki, wyrabiamy nawyki, kontrolujemy postępy.
 • Intensywnie przerabiamy najważniejsze zagadnienia na arkuszach i zadaniach CKE, omawiamy błędy, komentujemy rozwiązania.
 • Piszemy próbny egzamin.

Język polski (piątek):

 • powtarzamy treść i problematykę lektur obowiązkowych,
 • podnosimy swoje zdolności literackie, 
 • porządkujemy swoją wiedzę kulturową i językową,
 • piszemy wypracowania, zwracając uwagę na dobór argumentów.

Matematyka (czwartek):

 • doskonalimy swoje umiejętności rozwiązywania zadań otwartych
 •  stosujemy poznane wzory,
 • powtarzamy różne metody
 • ćwiczymy sprawność rachunkową i sposób zapisu argumentacji.

Język angielski (wtorek):

 • tworzymy dłuższe wypowiedzi pisemne,
 • ćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
 • powtarzamy zagadnienia gramatyczne,
 • uczymy się jak rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.

Grupy od 8 do 10 osób, godziny 17:00 – 19:10.